ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴄʀᴇᴀᴛɪᴏɴ ꜰᴇᴇᴅ™ Whatsapp Group Link 2022
ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴄʀᴇᴀᴛɪᴏɴ ꜰᴇᴇᴅ™
Family_Relationships India Malayalam
2006-07-22 12:54:00
[ ꜱᴛᴀʀᴛɪɴɢ ᴡɪᴛʜ ɴᴇᴡ ] ᴀꜱꜱʀ ᴄʀᴇᴀᴛɪᴏɴ ᴇᴅɪᴛɪɴɢ
☞ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ʜᴅ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ɢʀᴏᴜᴘ.🤞
☞ ɢʀᴏᴜᴘ ᴀᴅᴍɪɴꜱ ᴏɴʟʏ ആയിരിക്കും.
☞ ɴᴏ ᴅᴀʟɪʏ ᴡᴏʀᴋ ᴏɴʟʏ ꜱᴍᴀʀᴛ ᴡᴏʀᴋ😋
☞ നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യപ്രകാരം ᴠɪᴅᴇᴏ / ᴘʜᴏᴛᴏ ᴇᴅɪᴛ ചെയ്യാൻ ഏതേലും ᴀᴅᴍɪɴꜱന്റെ "ᴘᴍ-യിൽ"  പറഞ്ഞൾ മതി. ꜱᴇᴛ അക്കി തരും.!💯🙌
☞ വെറുതെ ɢʀᴏᴜᴘ-യിൽ കേറി നോക്കിയിട്ട് ʟᴇꜰᴛ അടിക്കാൻ വേണ്ടി അരും വേരണ്ട.😾
☞ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ആയിട്ടുള്ള ᴠɪᴅᴇᴏ / ᴘʜᴏᴛᴏ ᴇᴅɪᴛ ചെയ്യാൻ ᴀᴅᴍɪɴꜱന്റെ "ᴘᴍ-യിൽ" വന്നാൽമതി (ᴏɴʟʏ ᴘᴀɪᴅ).
ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ 👇: https://instagram.com/assr.creation?utm_medium=copy_lin
Join group Share group
Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Twitter
* Report this group

Related Whatsapp Groups

Load Extra Group
+ Add Whatsapp
+ Telegram